Umjesto 2,1 milion KM za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljske populacije koje su utvrđene Budžetom FBiH za ovu godinu, odlukom Vlade FBiH sredstva su uvećana na 3,1 milion KM.

Novac je namijenjen za dodjelu jednokratne pomoći u sufinanciranju troškova sahrana i dženaza pripadnika branteljskih populacija, osobama koja pripadaju kategoriji braniteljskih populacija. Imajući u vidu da je povećan broj pristiglih zahtjeva za troškove sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija, odobrena je unutarnja preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Federacije BiH za 2021. godinu, te je iznos za ovaj transfer povećan za miliona KM.

Danas je izmjenjena i Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju branitelja utvrđenog Budžetom FBiH za 2021.godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata. Izmjenom se iznos od 3.000.000 KM zamjenjuje sa iznosom od 4.500.000 KM.

Ova sredstva namijenjena su za pomoć u liječenju fizičkih osoba koja pripadaju kategoriji branteljskih populacija. Imajući u vidu da je povećan broj pristiglih zahtjeva za pomoć u liječenju pripadnika braniteljskih populacija ovaj transfer je unutarnjoj preraspodjeli sredstava povećan za 1.500.000 KM.

Faktor.ba