I dok zbog pandemije trpe neka od najvećih svetišta na svijetu poput Fatime, Lurda ali i Jeruzalema u Međugorju se uoči 40 obljetnice ukazanja događa nešto gotovo nadnaravno. Rijeke ljudi iz cijele Europe ali i Amerike slile su se u Međugorje i preplavile Brdo ukazanja Blažene Djevice Marije.

Mediji šute o veličanstvenom događaju koji povezuje čitav svijet u zagrljaju naše Majke. Znakovita 40. obljetnica slavi se 25. lipnja, a danima prije hodočasnici preplavljuju ovo čudesno mjesto u Hercegovini. Hodočasnici s autobusima i dalje pristižu, neprestano.

Odjednom, kao da je nestalo sve, svi strahovi koji su se gromoglasno posljednjih godinu dana sručili na čovječanstvo, a pobijedila je ljubav prema Mariji koja je sve ove ljude dovela u njezin zagrljaj. Međugorje je oživjelo. 40 godina Gospa dolazi i poziva na obraćenje, na ljubav, na praštanje na pokoru, na mir. 40 godina nevjerojatnih milosti za cijeli svijet i milijune ljudi koji su tamo promijenili svoje živote!

U nedavnom svjedočenju vidjelica Mirjana Soldo izjavljuje: ‘Približavamo se vremenu trijumfa srca naše Majke!’ Trijumf njezina srca doći će preko svećenika, koji su za to temeljni, važno je moliti za sve njih! Došao je čas kada su demoni pušteni djelovati svom svojom snagom. Sadašnji sat je sat Sotone. Ne mogu vam sada reći više!”

Svećenici iz cijelog svijeta koji okupljaju, mole, bdiju, vode, ispovijedaju, žrtvuju predvode ovo majčino stado pokazuju da je trijumf Njena srca zaista blizu! Predajte svoje srce Isusu i Mariji i ako niste blizu, jer ona dolazi svima, čitavom čovječanstvu. Ona moli i želi sve u kraljevstvu svog Sina.

Preplavljeno Međugorje je dokaz jer iako je zlo pandemije paraliziralo i zaustavilo čitav svijet, vjeru ljudi nije uspjelo ugasiti. To je ono nadnaravno što se 40 godina odvija u Međugorju koje živi unatoč svim pokušajima rušenja i nasrtajima zloga a koji, bar kad je Međugorje u pitanju, nikad ne miruje.