Na 13. sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije održanoj 31.05.2021. godine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji kojim je omogućeno ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu razvojačenim braniteljima koji imaju navršenih 55 godina života do navršenih 57 godina života.

Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu u iznosu 5 KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama BiH mogu ostvariti razvojačeni branitelji pod uvjetima:

-da su bili pripadnici Oružanih snaga BiH u trajanju od najmanje 18 mjeseci,

-da su prijavljeni kao neuposlene osobe kod nadležne službe za zapošljavanje, i to:

najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava u prvoj godini primjene ovih izmjena i dopuna Zakona,
najmanje 24 mjeseca po navršenoj prvoj godini primjene ovih izmjena i dopuna Zakona.
-da imaju prebivalište na području Hercegovačko-neretvanske županije-kantona,

-da ostvaruju mjesečne prihode u iznosu manjem od 50% minimalne mirovine isplaćene u Federaciji BiH za mjesec prosinac 2020.godine.

Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti supruga/suprug umrlog razvojačenog branitelja koja/koji ima navršenih 55 godina života do navršenih 57 godina života, uz ispunjenje Zakonom propisanih uvjeta.

Ovo pravo imaju i djeca bez oba roditelja koja pohađaju redovito osnovno/srednjoškolsko obrazovanje do konca pohađanja redovitog srednjoškolskog obrazovanja, kada zahtjev za ostvarivanje prava podnesu nakon smrti roditelja korisnika navedenog prava ili nakon smrti roditelja koji je u trenutku smrti ispunjavao uvjete za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu podnosi se nadležnoj općinskoj odnosno gradskoj službi za braniteljsko-invalidsku skrb prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, a podnositeljima zahtjeva koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava isto pripada od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Vlada Županije će šestomjesečno donositi akt kojim se utvrđuje koeficijent za obračun i iznos novčane egzistencijalne naknade sukladno osiguranim sredstvima za proračunsku godinu za ovu namjenu.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanske županije“.

Ministarstvo branitelja HNŽ

Priopćenje URB HVO-a ŽZH na usvojene Izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima Branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ

Na usvojene izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima Branitelja i članova njihovih obitelji svoje priopćenje je dala URB HVO-a ŽZH koje prenosimo u cijelosti bez ikakvih izmjena.

Skupština HNŽ je usvojila izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ koje je predložilo Ministarstvo Branitelja HNŽ na čijem je čelu ministar Branitelja Oliver Soldo samo su nastavak diskriminiranja i omalovažavanja istinskih razvojačenih Branitelja u FBiH neovisno kojoj vojnoj komponenti pripadaju(Armija BiH ili HVO-a).

Slijedeći druge županije u FBiH konačno je i Skupština HNŽ donijela svoj Zakon o dopunskim pravima Branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ,koji je po uzoru na sve druge županije koje su donijele iste takve Zakone tek čisti preslik Federalnog zakona o pravima Branitelja i članova njihovih obitelji u FBiH u koji je ugrađen tzv.”egzistencijalna novčana naknada”i tzv.”objava jedinstvenog registra Branitelja”koje u potpunosti diskriminiraju, omalovažavaju i vrijeđaju istinske razvojačene Branitelje jer ta tzv.”egzistencijalna novčna mjesečna naknada”je socijalna kategorija kojom se nije trebalo baviti Ministarstvo branitelja već Ministarstvo rada i socijalne politike.

Ona također nije stalna odnosno trajna kategorija koja se može ukinuti ili umanjiti ovisno o volji zakonodavca koji je donio taj zakon.Osim toga ta tzv.egzistencijalna novčana mjesečna naknada”diskriminira istinske razvojačene branitelje u FBIH po više osnova,te je stoga protuustavna, protuzakonita i nakaradna a evo zbog čega:

-U Federalnom zakonu o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji dobna granica tzv.”razvojačenih Branitelja”koji imaju pravo na tzv.”egzistencijalnu novčanu naknadu”je 57 godina dok je ona u županijama određena na 55 godina života čime se svi razvojačeni Branitelji ispod te dobne granice izostavljaju iz prava na nju,

-Vrijeme razvojačenih Branitelja provedeno na Zavodu za zapošljavanje u Federalnom zakonu je određeno na 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva na tu socijalnu kategoriju označenu kao tzv”egzistencijalnu novčanu mjesečnu naknadu”dok je u većini županija ta granica spuštena na šest mjeseci, čime se opet diskriminiraju svi razvojačeni Branitelji koji nisu evidentirani na Zavodu za zapošljavanje a takvih ima dosta,

-Uvodi se imovinski cenzus za sve tzv.” razvojačene branitelje”koji ne smije prijeći više od 50% zajamčene mirovine ostvarene u FBiH za prosinac prošle godine što preračunato u KM iznosi 174,05 KM,čime se diskriminiraju svi razvojačeni Branitelji koji imaju samo 1 KM veću od toga,

-Svi razvojačeni Branitelji u FBiH koji traže tu tzv.”Egzistencijalnu mjesečnu novčanu naknadu”moraju imati prebivalište u FBiH u trenutku podnošenja zahtjeva na nju, dok oni koji nemaju prebivalište u FBiH istu ne mogu dobiti a opće je poznata stvar kako je dosta stranih državljana, a poglavito Hrvata koji imaju prebivalište u RH ili u drugim državama branilo BiH u Domovinskom ratu, čime se neosnovano diskriminiraju i isključuju iz zakona,

-Vrijeme provedeno u Domovinskom ratu za razvojačene Branitelje u FBiH i njenim županijama je određeno na 12 mjeseci što je također apsurdno imajući u vidu kako su neki razvojačeni Branitelji znatno prije tih 12 mjeseci rata doživjeli znatne psiho-fizičke traume a nemaju nikakvih prava iz rata, pa je stoga pravilno odrediti 1/jedan mjesec sudjelovanja u Domovinskom ratu kako bi oni dobili pravičnu mjesečnu novčanu naknadu za vrijeme provedeno u ratu,

-Sam naziv egzistencijalna mjesečna novčana naknada je sam po sebi proturječan, iritirajući, diskriminirajući i ponižavajući jer se iz njegova naziva da iščitati kako se razvojačenim Braniteljima daje milostinja a ne trajno pravo označeno kao Braniteljski dodatak što je izvorna točka Rezolucije Branitelja u FBiH koju je potpisalo preko 70 udruga iz rata u cijeloj FBiH i od koje kategorije istinski razvojačeni Branitelji u FBiH nikada neće odustati dok je ijedan u životu,

-Tzv.objava jedinstvenog registra”u federalnom zakonu je omogućila desetinama tisuća tzv.”razvojačenih Branitelja” u FBiH kojih ima cca 600 000(a kraj rata po službenim vojnim evidencijama 1995 godine je dočekalo cca 229 000 pripdnika Armije BiH i 37 000 pripadnika HVO-a)koji nemaju nikakve sveze s Domovinskim ratom u BiH, ratnim traumama i ratnim strahotama dobivanje tzv.”egzistencijalne novčane mjesečne naknade”zahvaljujući činjenici što su upali u taj famozni “jedinstveni registar branitelja”zahvaljujući lažnim spiskovima ratnih zapovjednika nakon rata a nemaju ništa sa suzama, krvlju i znojem koji su prolili istinski razvojačeni Branitelji iz obje vojne komponente dok su se krvili sa pripadnicima specijlane i temeljne policije pred institucijama zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH i njenim županijama,općinama i gradovima tražeći svoj braniteljski dodatak,izradu Zakona o jedinstvenom registru Branitelja i smanjenje broja udruga iz rata.

-Ovi lešinari rata su zahvaljujući famoznim uvjerenjima o pripadnosti postrojbi koje su im dali pojedini voditelji ureda obrana po općinama i gradovima predalii dobili tzv.egzistencijalnu novčanu mjesečnu naknadu”dok veliki odnosno najveći broj istinskih razvojačenih Branitelja u FBiH istu ne može dobiti zbog zakonskih nemogućnosti.

-Isto tako postoje još mnoga diskutabilna pitanja koja se tiču imovinskog cenzusa mnogih tzv.”razvojačenih branitelja”pa čak i istinskih razvojačenih Branitelja u FBiH jer su mnogi frizirali odnosno fingirali svoje imovinsko stanje na način kojim su svu svoju cjelokupnu imovinu i poduzeća prebacili na treće osobe u BiH i van nje tako da im je imovinsko stanje ravno 0 a imaju mjesečna primanja od kojih istinske razvojačene Branitelje koji nisu dobili tu egzistencijalnu mjesečnu novčanu naknadu može samo zaboljeti glava,

Imajući sve naprijed znijeto u vidu očito je kako se i Skupština HNŽ priklonila zločinačkoj politici oba Doma Parlamenta FBiH koji su na prijedlog Federalnog ministarstva Branitelja usvojili Federalni zakon o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji, te skupštinama županija koje su prije Skupštine HNŽ usvojile Zakone o dopunskim pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji, čime su samo potvrdili kako je na djelu UZP u sinergiji navedenih ministarstava, tzv.”temeljnih, reprezentativnih ili krovnih” udruga iz rata iz obje vojne komponente koje niti jedan zakon o pravima branitelja ne prepoznaje kao takve, zajedno sa vladajućim strankama u FBiH (SDA i HDZ BiH).

No, bez obzira na UZP(Udruženi zločinačku poduhvat) koja je formulacija u potpunosti ispravna za sve gore navedene isti moraju znati kako će za sve ono što su učinili ,a učinili su najveće zlo i nepravdu istinskim razvojačenim Braniteljima iz borbenih postrojbi koji su zbog diskriminirajućih zakonskih odredbi ostali bez svojih trajno zasluženih prava iz rata zbog čega ih je dosta izvršilo suicid, mnogi su teško oboljeli, a svakim danom je njihova smrtnost sve veća, a ostali koji su još u životu žive na rubu egzistencijalne oskudice, odgovarati i pred Bogom i pred ljudima.

Isto tako moraju znati kako su poduzeti već zakonski koraci i mjere kojim će se osporiti ustavnost i zakonitost tzv.”egzistencijalne novčane naknade”i tzv”objave jedinstvenog registra branitelja”pred nadležnim institucijama zakonodavne vlasti u FBiH i njenim županijama koju opstruiraju opet stranke na vlasti SDA i HDZ BIH što nikako neće zaustaviti opravdanu borbu istinskih razvojačenih Branitelja u FBiH i pred međunarodnim institucijama pravde ukoliko istu ne dobiju u BiH. A tada će netko odgovarati jer istina i pravda je na strani onih koji su prolijevali svoju krv, znoj i suze na I crti bojišnice u Domovinskom ratu da bi danas bili marginalizirani i bačeni na rub egzistencijalne i duhovne oskudice.

To nikada nije niti će završiti na dobro za one koji su to dopustili.”

URB HVO-a ŽZH/Braniteljski portal.ba