Federalna uprava za katastar i geodetske poslove odgovorila na zahtjev URB HVO-a ŽZH u procesu usklađivanja zemljišno knjižnog i stvarnog stanja u Gradu Širokom Brijegu

URB HVO-a ŽZH je dana 15.veljače 2022.godine uputila pismeni dopis Federalnoj upravi za katastar i geodetske poslove u Sarajevu kao i Službi za katastar, imovinsko pravne geodetske poslove i katastar Grada Širokog Brijega kojim je od istih tražila informacije o usklađivanju zemljišno-knjižnog i stvarnog stanja u Gradu Širokom Brijegu, koji proces je u velikom broju općina i Gradova u FBiH završen dok se u nekima od njih taj proces započinje, jer velik broj članova URB HVO-a ŽZH se obratilo udruzi s pitanjem koje se tiče upravo tog usklađivanja.

Danas, dana 18.02.2022.godine Federalna uprava za katastar i geodetske poslove je pismenim putem odgovorila URB HVO-a ŽZH na čemu im se iskreno zahvaljujemo jer je njihov odgovor potpun, jasan i precizan za sve naše članove pa i one koje ova problematika zanima.

U nastavku možete pročitati odgovor Federalne uprave za katastar i geodetske poslove.

URB HVO-a ŽZH