Pročitajte konačnu rang listu tko je dobitnik kredita za stambeno zbrinjavanje branitelja

Pročitajte konačnu rang listu tko je dobitnik kredita za stambeno zbrinjavanje branitelja

Upravni odbor Fondacije je dana 29.07.2019. godine donio Odluku o utvrđivanju konačne bodovne rang liste za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih/braniteljskih populacija za 2019.godinu.

Na osnovu ove konačne bodovne rang liste, klijentima će se dostaviti pojedinačne odluke na kućnu adresu u kojoj će biti naznačen iznos kredita i rok realizacije. Pojedinačne odluke će se dostavljati po tranšama tj. prema raspoloživim sredstvima. I tranša će biti puštena na realizaciju najdalje od 20. avgusta od trenutno raspoloživih sredstava povrata glavnice dodjeljenih kredita iz predhodnih godina, a odobrena sredstva Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine će se po prispjeću na žiro račun Fondacije uključiti na odobravanje kreditnih sredstava.

Na ponuđenom linku ispod pogledajte:

KONAČNA RANG LISTA