Poštovani!

Uredništvu portala BraniteljskiPortal.ba obratila se grupa nezadovoljnih građana ŽZH koji traže objavu ovog dopisa u cijelosti što im udovoljavamo bez ikakvih preinaka:

Poštovani!

Mi,građani iz cijele ŽZH obraćamo se ovim putem cjelokupnoj BiH javnosti i šire kako bi ukazali na nezakonito i diskriminirajuće ponašanje pojedinih sudaca Općinskog i Županijskog suda u Širokom Brijegu u predmetima benignih tužbi radi utvrđenja prava vlasništva koje smo podnosili Općinskom sudu u Širokom Brijegu kako bi uskladili zemljišno knjižno i stvarno stanje naših parcela koje su uglavnom u posjedu upisane na nas 1/1 dok u Gruntovnici-Zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda u Širokom Brijegu takvo stanje nije već je ono upisano na više suvlasnika kojih u pojedinim slučajevima ima preko 60 i više.

Mnogi od tih suvlasnika su davno umrli, mnogima se ne zna prebivalište ni boravište, dok se za neke uopće ne zna jesu li živi ili mrtvi.

Kako bismo uknjižili sebe s 1/1 primorani smo podnositi formalne tužbe radi utvrđenja prava vlasništva ali smo kao tužitelji dužni dostaviti podatke o svim suvlasnicima neovisno jesu li mrtvi ili su nepoznata prebivališta ili boravišta sukladno Zakonu o imovinsko-pravnim odnosima u FBiH koji predviđa kategoriju jedinstvenog suparničarstva.

U tom smislu smo poduzimali niz konkretnih radnji kako bismo utvrdili da li je taj i taj suvlasnik na zemljištu na kojemu smo u posjedu 1/1 živ, a ukoliko nije morali smo pribaviti podatke o njegovim živim zakonskim nasljednicima, te u dostav slučajeva natjerati žive nasljednike na pokretanje ostavinske rasprave iza pokojnog suvlasnika, kako bi se s njega skinuo suvlasnički dio itd.itd.

Tražili smo podatke o mjestu prebivališta ili boravišta upisanih suvlasnika u z.k. izvacima, gdje smo te podatke pribavljali od CIPSA, Agencije za podatke u BiH, matičnih ureda diljem FBIH i BiH, pa čak i iz RH ali u dosta slučajeva te podatke nismo uspjeli dobiti jer u svim tim evidencijama ne postoje nikakvi podaci o tim osobama.

Sve te dokaze koji nam potvrđuju kako se za te osobe ne može utvrditi mjesto prebivališta ili boravišta, ili pak jesu li živi jer je logično ako je netko rođen 1923 godine ili još ranije kako više nije u životu smo dostavljali Općinskom sudu i nadležnim sucima tog suda, no u dosta slučajeva su naše tužbe odbijene jer tom sucu nismo dostavili podatke o svim suvlasnicima a što objektivno nismo bili u mogućnosti učiniti.

Zbog takvih razloga smo tražili od određenih sudaca u Širokom Brijegu postavljanje privremenog zastupnika takvim suvlasnicima iz redova nekog od odvjetnika ili nekog od rodbine tih suvlasnika ali nam nije udovoljeno.

Sve bi to bilo u granicama normalnog da nismo u međuvremenu iz više primjera istih tužbi radi utvrđenja saznali kako su pojedini odvjetnici iz Širokog Brijega podnosili iste takve tužbe radi utvrđenja gdje su za sve osobe za koje nisu sa sigurnošću mogli utvrditi identitet, prebivalište ili boravište, da li je upisani suvlasnik živ ili mrtav predlagali sebe ili nekog kolegu odvjetnika za privremenog zastupnika što im je i udovoljeno.

Ipak od svega je najveći paradoks što je takvim odvjetnicima udovoljeno postavljanje privremenog zastupnika za umrle osobe iza kojih je završena ostavinska rasprava ili za žive osobe suvlasnike koji žive u Ljutom Docu i okolnim selima Grada Širokog Brijega .

Vi ćete se sada poštovana gospodo iz pravosuđa upitati kako je to moguće i imamo li mi koji smo sastavili ovaj dopis materijalne dokaze za naše tvrdnje.

Da, gospodo iz pravosuđa, mi posjedujemo mnoge materijalne dokaze kojima se pogoduje mnogim odvjetnicima iz Širokog Brijega dok se drugima ne pogoduje u tom pogledu a poglavito odvjetnicima sa „strane“ pri čemu mislimo na odvjetnike iz drugih županija FBIH.

O svemu ovome posjedujemo materijalne dokaze koje ćemo po potrebi dostaviti imenovanim u našemu dopisu a sve s ciljem i namjerom kako bi se jednom za zauvijek raskrstilo s nezakonitim postupanjima i pogodovanjima pojedinim odvjetnicima i stranakama iz ŽZH što nam je prvenstveni cilj a to bi trebao biti cilj svim ljudima ovog svijeta koji poštuju zakone.

S poštovanjem!

Grupa nezadovoljnih građana ŽZH