Kako je već BraniteljskiPortal.ba izvještavao o odvođenju razvojačenog Branitelja HVO-a, RVI-a i psihičkog bolesnika dana 25.09.2021.godine(subota u 10,00 sati) u Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac od strane 6/šest sudbenih policajaca ŽZH koji su ga odveli bez ikakvog pismenog naloga ili naredbe koju su bili dužni pokazati njegovom bratu Vladi Soldi koji se o njemu skrbio u njihovoj kući u Gornjoj Britvici, Grad Široki Brijeg, ova priča je dobila svoj nastavak.

Njegov brat Vlado Soldo je dana 27.09.2021.godine poslao pismeni zahtjev na ruke njegovog odvjetnika Žarka Zeljke iz Širokog Brijega koji je bio određen za službenog punomoćnika njegovog brata Marinka Solde u vanparničnom postupku, te na ruke Predsjednice Općinskog suda u Širokom Brijegu gđe. Ivanke Kopilaš kojim je od istih tražio odgovor temeljem kojih zakonskih odredbi, naloga ili naredbe je njegov brat Marinko Soldo odveden u Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac.

Dana 28.09.2021.godine odvjetnik Žarko Zeljko je odgovorio pismenim putem Vladi Soldo na njegov zahtjev u kojemu navodi kako je on imenovan službenim punomoćnikom u izvanparničnom postupku koji je vođen protiv Marinka Solde dok je njegov punomoćnik u kaznenom predmetu bio službenik Službe za besplatnu pravnu pomoć u ŽZH Ivan Lasić. On ponavlja kako nema ništa s odvođenjem njegovog brata u Sokolac i gdje je on u izvanparničnom postupku izjavio žalbu na rješenje Općinskog suda u Širokom Brijegu broj:64 O V 054163 21 V od 16.07.2021.godine i gdje Županijski sud još nije riješio po njegovoj žalbi, što nedvojbeno potvrđuje činjenicu kako je Marinko Soldo odveden u Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac prije pravomoćno okončanog izvanparničnog postupka pred Županijskim sudom u Širokom Brijegu. Odvjetnik Žarko Zeljko također navodi kako je Općinski sud u Širokom Brijegu(ne navodeći ime suca tog suda koji je izdao naredbu za odvođenje Marinka Solde u Sokolac)izdao naredbu dana 02.09.2021.godine da se on sprovede u Sokolac, a da pri tome nije niti jednim dopisom izvijestio njegovog brata Vladu Soldu o bilo kakvim poduzetim radnjama sa svoje strane u zaštiti Marinka Solde, a niti o radnjama Općinskog suda Široki Brijeg usmjerenim ka njegovom odvođenju u Sokolac.

DOKAZi:Dopisi Žarka Zeljke odvjetnika iz Širokog Brijega Vladi Soldo od 28.09.2021.godine,

Dana 28.09.2021.godine Predsjednica Općinskog suda u Širokom Brijegu je odgovorila Vladi Soldo svojim dopisom broj:064-0-Su-21-000 298 na njegov zahtjev u kojemu stoji kako je temeljem pravomoćnog rješenja u kaznenom predmetu broj:64 0 K 054163 20 K od 26.03.2021.godine uređujući sudac Općinskog suda izdao naredbu za odvođenje Marinka Solde u Sokolac, što je apsolutno nezakonito i neprihvatljivo imajući u vidu kako se tek po okončanju izvanparničnog postupka može narediti njegovo odvođenje u Sokolac a ne temeljem pravomoćne presude u kaznenom postupku.

DOKAZI:Odgovor Predsjednice Općinskog suda Ivanke Kopilaš Vladi Soldo,

Nakon dobivanja odgovora od strane odvjetnika Žarka Zeljke i Predsjednice Općinskog suda u Širokom Brijegu Ivanke Kopilaš, Vlado Soldo je angažirao odvjetnika,dr. prava Envera Ćosićkića iz Tuzle za zaštitu prava njegovog brata i njegovo puštanje na slobodu iz Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac za što mu je dostavio potpisanu punomoć za zastupanje.

Odmah po prijemu punomoći dana 11.10.2021.godine odvjetnik Enver Ćosićkić je uputio dopis na ruke Predsjednice Općinskog suda u Širokom Brijegu gđe. Ivanke Kopilaš i uređujućeg suca Darija Stanića koji je potpisao naredbu za odvođenje njegovog brata Marinka Solde u Sokolac, a ime uređujućeg suca Darija Stanića je naknadno utvrđeno, u kojemu navodi kako je odvođenje Marinka Solde u Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac nezakonito, protuustavno i suprotno međunarodnim Konvencijama o ljudskim pravima a poglavito odredbama čl. 410.stavak 4 ZKP u FBiH te je zatražio od njih ODMAH povlačenje naredbe o odvođenju Marinka Solde u Sokolac i njegovo puštanje ODMAH na slobodu.

DOKAZI:Dopis odvjetnika Envera Ćosićkića od 11.10.2021.godine upućenog Predsjednici Općinskog suda u Širokom Brijegu gđi. Ivanki Kopilaš i sucu Dariju Staniću,

Dana 11.10.2021.godine sudac Darijo Stanić je odgovorio odvjetniku Enveru Ćosićkiću u kojemu navodi kako je izdao naredbu i postupio sukladno zakonskim propisima propisanih čl.410.st.3.ZKP u FBiH gdje navodi kako je Marinku Soldi određen prisilni smještaj u Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac temeljem pravomoćne presude u kaznenom predmetu dok je istovremeno, odnosno paralelno s određivanjem smještaja vođen izvanparnični postupak u kojem će se odlučiti o daljnjem smještaju i liječenju Marinika Solde u toj ustanovi, te je stoga zahtjev za puštanje Marinka Solde na slobodu neosnovan.

DOKAZI: Dopis suca Darija Stanića,odvjetniku Enveru Ćosićkiću,

Dana 13.10.2021.godine odvjetnik Enver Ćosićkić upućuje novi dopis sucu Dariju Staniću u kojemu citira odredbe KZ FBiH u kojemu stoji kako je postupanje uređujućeg suca Darija Stanića potpuno nezakonito ,iz čega proizlazi kako on i odvjetnik Enver Ćosićkić ne čitaju isti zakon. Opet ga upozorava da izda naredbu kojom će se Marinko Soldo pustiti na slobodu ODMAH i gdje u dosadašnjim postupanjima suca Darija Stanića ima elemenata disciplinske i kaznene odgovornosti.

DOKAZI: Dopis odvjetnika Envera Ćosićkića sucu Sariju Staniću od 13.10.2021.godine,

O daljnjim događanjima u predmetu oslobađanja razvojačenog Branitelja HVO-a,RVI i psihičkog bolesnika Marinka Solde braniteljski portal.ba će vas pravodobno izvještavati.

BraniteljskiPortal.ba