Svi korisnici prava i usluga Centra za socijalni rad Široki Brijeg koji su zainteresirani za ostvarivanje statusa roditelja njegovatelja u skladu sa zakonom o roditeljima njegovateljima u FBiH, mogu se za sve potrebne informacije o uvjetima i načinu ostvarivanja istog tog prava obratiti u Centar za socijalni rad Široki Brijeg (Trg Gojka Šuška 3b) svaki radni radan od 7 do 15 sati ili na broj telefona 039/706 097 i 039/706 098.

Centar za socijalni rad Široki Brijeg