Poštovani,

U ime svih građana Bosne i Hercegovine, koje ste ugrozili vašom izjavom o eventualnom ukidanju sloboda te uvođenja sankcija za necijepljene osobe, želimo da vas obavijestimo o vrlo važnim činjenicama koje ste morali znati, a očigledno niste, prije nego ste dali sebi zapravo takvo nešto izgovoriti.

Najavljenim mjerama Kriznog stožera, koje treba da razmatra i usvoji Vlada ŽS, krše se ljudska prava građana garantirana međunarodnim konvencijama, Ustavom BiH, Ustavom FBiH i važećim državnim i federalnim zakonima i to prvenstveno:

  1. Pravo na slobodu kretanja
  2. Pravo na nediskriminaciju
  3. Pravo na slobodu rada
  4. Pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta

Prema Zakonu o zabrani diskriminacije BiH;

– Pravo na nediskriminaciju što podrazumijeva svako različito postupanje uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica

Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka BiH;

– Pravo na zaštitu osobnih podataka pojedinca koje obrađuju sva javna tijela, fizičke i pravne osobe

Prema Zakonu o pravima pacijenata FBiH;

– Pravo na povjerljivost informacija i privatnost -pacijent ima pravo na povjerljivost svih osobnih informacija koje se odnose na njegovo stanje zdravlja, dijagnostičke i terapijske procedure

Prema Ninberškom kodeksu;

– Propagiranje i cijepljenje eksperimentalnim cjepivom COVID-19 krši se svih deset točaka Nirnberškog kodeksa.

Rezolucijom Vijeća Europe 2361 od 27.01.2021. godine je propisano da je potrebno “osigurati da su građani informirani da cijepljenje nije obavezno i da nitko ne vrši politički, socijalni ili drugi pritisak da se cijepi, ako to ne žele sami i osigurati da nitko ne bude diskriminiran zbog toga što nije cijepljen zbog mogućih zdravstvenih rizika ili ne želi biti cijepljen”.

Vlada ŽS bi usvajanjem predloženih mjera direktno prekršila ljudska prava građana Županije Sarajevo što će nesumnjivo uzrokovati reakcije građana, kako pravne podizanjem tužbi i zahtjeva zakonodavnim tijelima da se izvrši kontrola izvršne vlasti, jer je općepoznato da se odlukama Vlade ne mogu derogirati prava građana, tako i konkretne mjere uz pozive sindikatima da se organiziraju protesti protiv predloženih mjera.

Imamo dovoljno znanstvenih dokaza i podataka istraživačkih studija, kao i vjerodostojnih statistika zvaničnih centara za kontrolu zaraznih bolesti (npr. SAD, Holandija, UK) da tvrdimo slijedeće:

– PCR test ne obavlja svoju funkciju (oboren je stručno-pravno na sudu u EU, u Portugalu) zbog čega brojevi bolesnih nisu odgovarali stvarnosti, a primijenjene mjere su bile nepotrebne,

– ne postoji pouzdan test koji može da utvrdi razlike u sojevima COVID-19,

– statistike bolesnih od COVID-19 su naštimane da pokazuju veće brojeve – zdravi ljudi ne mogu da šire bolest,

– eksperimentalna cjepiva protiv COVID-19 imaju privremeno odobrenje i nisu dovoljno testirane, a proizvođači istih su oslobođeni svake odgovornosti,

– sastav vakcina i informacije o njima (među kojima su npr. Nuspojave i ažurne statistike o nuspojavama) nisu dostupne,

– veća je šteta od koristi, jer izuzetno je visok broj mrtvih i povrijeđenih od eksperimentalnih cjepiva

– procent preživljavanja oboljelih od COVID-19 je veoma visok (statistički sličan sezonskom gripu), a djeca gotovo da ne obolijevaju,

– nepotrebno je cijepljenje osoba koje su preboljele COVID-19 jer stiču prirodni imunitet,

– postoji mogućnost preventive –postoje efikasne metode i protokoli liječenja COVID-19.

Posebna opasnost koja se pojavljuje za društvo u cjelini je porast pokušaja diskriminacije na osnovu besmislene podjele na cijepljene i necijepljene, pri čemu se necijepljeni diskriminiraju na osnovu lažnih tvrdnji i logički pogrešnih zaključaka, koje nemaju znanstvenu osnovu u istraživanjima.

Sloboda izbora pojedinca u skladu s Ustavom i zakonima države BiH mora ostati kao neprikosnovena mogućnost svakog građana.

Želimo da znate da mi nismo ni vakseri ni antivakseri, mi smo SLOBODNI LJUDI!

TRAŽIMO slobodu svih građana!

TRAŽIMO jedinstvo i pravo izbora za sve građane podjednako!

IMAMO dokaze protiv vas koje ćemo iznijeti na sudovima u najkraćem roku!!! – stoji u priopćenju Narodnog kriznog stožera BiH

Pismo upućeno:

– Federalni krizni stožer
– Županijski krizni stožer
– Federalno ministarstvo zdravlja
– Županijsko ministarstvo zdravlja
– Vlada Sarajevske Županije

OTPOR.Media