Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na posljednjoj sjednici usvajanjem izmjena Zakona o MIO-u koje se tiču razvojačenih branitelja, a čiji je predlagač bio zastupnik Zijat Mušić, ispravio je nepravdu prema braniteljima. Sada je na potezu Dom naroda FBiH da ove izmjene potvrdi. Izmjenama će se poseban staž vrednovati sa jednim bodom, za razliku od sadašnjih pola boda. Branitelji koji odu u mirovinu prije 65. godine života neće se kažnjavati umanjenjem mirovine.

Jednoglasnom izglasavanju izmjena Zakona o MIO-u prethodila je sjednica Odbora za braniteljsko-invalidsku zaštitu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, na kojoj su predstavnici svih stranaka dali podršku izmjenama Zakona o MIO-u u korist boraca.

Branitelji će sa 58 godina moći u mirovinu

  • Uspjeli smo da vrijednost boda za obračun posebnog staža sa 0,5 povećamo na vrijednost boda jedan. Zatim, da ukinemo ograničenje po osnovu godina života kojim je bilo definirano da se poseban staž pri odlasku u starosnu mirovinu može koristiti tek nakon navršenih 62 godine života. Uspjeli smo da ukinemo umanjenje mirovine u iznosu od 0,333 posto za svaki mjesec odlaska u mirovinu prije navršenih 65 godina starosti. Sada izmjene idu na Dom naroda FBiH. S obzirom na to da je na Odboru za braniteljsko-invalidsku zaštititu bila prisutna i nama veoma važna podrška HDZ-a i ostalih stranaka, očekujemo da neće biti problema u Domu naroda – rekao nam je Dževad Adžem, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH i predsjednik Odbora za BIZ ovog doma, i dodao:
  • Izglasavanjem izmjena Zakona o MIO-u, Zastupnički dom FBiH je ispoštovao i obećanje pokojnog ministra Salke Bukvarevića. On je obećao na usvajanju Zakona o razvojačenim braniteljima da će ispraviti ovu nepravdu prema braniteljima. Vjerujte, čovjek je uložio ogroman trud i kada je riječ o zakonu o razvojačenim braniteljima. Izmjenama svi oni koji su proveli četiri godine u obrani od agresije moći će sa 58 godina ići u mirovinu. Ukinuto je kažnjavanje branitelja u prijevremenom odlasku u mirovinu i ovo je pravedan odnos prema ljudima koji su sudjelovali u obrani zemlje.

Novi Zakon o MIO-u kojim su branitelji diskriminirani stupio je na snagu u ožujku 2018. godine, od kada ova kategorija čeka da se prema njima ispravi nepravda. Adžem nam je kazao kako zastupnici više ne mogu čekati da federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača predloži izmjene Zakona o MIO-u Vladi FBiH.

Jedan bod znači oko 990 KM

  • Usvajanje ovih izmjena su od ogromne važnosti za sve branitelje kojima ne da je učinjena diskriminacija, već ogromna nepravda, ja bih je nazvao prevarom! Jedan od članova u Zakonu o MIO-u kaže da ovaj poseban staž možemo uzeti i ne moramo. Uzet će ga sigurno oni koji su poslije rata zaposleni kod privatnika, na minimalcu, i oni jedva čekaju da steknu staž od 33 godine i sa još uračunatim posebnim stažom odu u mirovinu. Jer izmjene donose računanje svake godine provedene u odbrani zemlje sa jednim bodom, a on znači prosjek plaće u FBiH koji je sada oko 990 KM, a ne sa dosadašnjih pola boda. Onaj ko je, primjera radi, bio tri i po godine u obrani, imat će sedam godina posebnog staža – pojašnjava nam Zijat Mušić, zastupnik u Zastupničkom domu FBiH, predlagač izmjena Zakona o MIO-u.

Dodaje da će izmjenama branitelji sa 33 godine radnog staža i sedam godina posebnog staža moći otići u prijevremenu mirovinu bez ikakve štete.

  • I član 3. koji je najbitniji, da kada već odemo po povoljnim uvjetima u mirovinu, bilo je predviđeno u članu 145, ako bi i išli ranije, da nam se za svaku godinu obračuna minus četiri posto od mirovine. I to smo ispravili. To su najznačajnije izmjene za branitelje od rata naovamo – rekao nam je Mušić.

Faktor.ba