CGS iz Livna organizira Predizbornu debatu kandidata za Skupštinu ŽZH za opće izbore 02.listopada 2022.godine
Naziv debate je :”odgovorite građanima/kama.”

Predizborna debata je zakazana za dan 21.09.2022.godine i održati će se u Širokom Brijegu, u sali za sastanke u Hotelu Park (Trg dr. Ante Starčevića 4.), s početkom u 18:00 sati.

Moderatorica debate je : Željka Mihaljević.

BraniteljskiPortal.ba